عملکرد

تنظیم اظهارنامه عملکرد

در ایران اظهارنامه مالیاتی به دو روش محاسبه می گردد. یک روش خود اظهاری می باشد که امروزه نظام های مالیاتی پیشرفته بیشتر بر انجام این روش تاکید دارند و روش دوم علی الراس است که در این روش ممیزین و کارشناسان امور مالیاتی در محاسبه و دریافت مالیات دخالت دارند.

روش خود اظهاری:
در روش خوداظهاری خود شخص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به اینکه چه مقدار درآمد داشته و چقدر باید مالیات پرداخت کند اقدام می کند. محاسبه میزان مالیات براساس کل درآمدها و کل هزینه ها و…. انجام می شود و پس از تایید اداره مالیات و رعایت قوانین اظهارنامه پرداخت آن انجام می شود.

 روش علی الراس:
اما در روش علی الراس در صورت عدم ارائه به سازمان کارشناسان اداره مالیات به تعیین میزان آن می پردازند. یعنی اگردرستی اظهارنامه توسط ممزین تایید نشود محاسبه مالیات به این روش انجام می شود.
تنظیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی توسط شرکت های حرفه ای مستلزم تعریف شفاف مسئولیت حرفه ای مدیران اشخاص حقوقی مربوط و شرکت یا موسسه ارائه دهنده خدمات گفته شده است. توصیه می شود به منظور حصول اطمینان معقول از تنظیم اظهارنامه مالیاتی مطابق قوانین و مقررات مربوط، ازخدمات حرفه ای موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران استفاده گردد.

اظهارنامه مالیاتی در چه مواردی الزامی است؟
تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی قید شده در ماده ی یک قانون مالیاتهای مستقیم به غیر از ( شهرداری –سازمان هایی که دولت بودجه آنها را مشخص می کند و موسسات و وزارتخانه های دولتی ) باید به تهیه اظهارنامه مالیاتی بپردازند. زمان تحویل مدارک نهایتا تا 4 ماه پس از سال مالیاتی است. سال مالیاتی از اول فروردین تا اسفند همان سال است اما در مورد اشخاص حقوقی ای که سال مالی آنها با سال مالیاتی همخوانی ندارد درآمد سال مالی آنها براساس تشخیص اداره مالیات انجام می شود. نحوه ارسال اظهارنامه مالیاتی به صورت الکترونیکی و از طریق پایگاه اینترنتی با داشتن کد اقتصادی انجام می شود.

نکته :حتی اگر اشخاص حقوقی پس از ثبت شرکت هیچ گونه فعالیتی نداشته باشند باید اظهارنامه عدم فعالیت را تنظیم و تسلیم اداره مالیات نمایند.

موسسه ثبتی و مالیاتی نوین ارقام به شما این اطمینان را میدهد در خصوص تنظیم اظهارنامه عملکرد با در دست داشتن اطلاعات به روز و برخورداری از دانش و تجربه ی چند ساله مطابق تمامی قوانین و موازین مالیاتی عمل کرده تا از علی الرأس شدن جلوگیری نماید.

راه های ارتباط با ما

جهت مشاوره رایگان ثبتی ، مالی و حسابداری همین حالا با ما تماس بگیرید

تلفن ثابت : ۸۸۶۷۰۲۹۷-۸۸۶۷۰۲۹۶-۸۶۰۸۶۹۶۱

تلفن همراه : ۰۹۱۲۸۴۳۲۷۷۳

ایمیل : info@novinacc.com

بازگشت به بالا