مشاوره رایگان : ۸۸۳۰۷۶۳۹ /۸۸۸۶۰۳۲۱ / ۸۸۳۱۴۵۳۲ (۰۲۱)

دسته بندی :

مهم ترین رموز حسابداری بین المللی در سال ۲۰۱۹

تعریف حسابداری بین المللی :

در مورد حسابداری بین الملل تعاریف متعددی وجود دارد. ویریچ و همکاران شرحی روشن و مفید درباره ی این تعریف ها ارائه کرده اند و در این میان،بر ۳ مفهوم اشاره دارند:

۱ حسابداری برای واحدهای فرعی شرکتها

۲ حسابداری بین المللی تطبیقی

۳ حسابداری جهانی

که حسابداری جهانی بیشترین فضا را به خود تخصیص می دهد و هدف حسابداری جهانی این است که مجموعه ای کامل از اصول حسابداری بین المللی، استاندارد شود.

در ادبیات حسابداری در این مورد که عبارت ” حسابداری بین المللی” به اصول حسابداری تطبیقی اطلاق می شود یک توافق نظر کلی وجود دارد. سیستم حسابداری بین المللی عبارت خواهد بود: به مجموعه ای از همه اصول، روش ها و استانداردهای همه کشورها.

مفهوم حسابداری واحدهای فرعی شرکتها در خارج، از نظر گستره ، قدیمی ترین و محدودترین تعریفها را دارد.در اجرای این روش، حسابداری بین المللی به یک فرایند تلفیق حسابهای شرکت مادر و شعبه ها منجر و ارز خارجی به پول رایج کشور تبدیل می شود.

در ادامه این مقاله با شرکت حسابداری نوین ارقام ماندگار تراز همراه باشید:

بیشتر بخوانید »»» تشکیل پرونده کد اقتصادی

تبدیل صورتهای مالی عملیات در کشورهای خارجی

 برای تبدیل صورتهای مالی مربوط به عملیات شرکتهای فرعی فعال در کشورهای خارجی استانداردهای مختلفی توسط مجامع حرفه ای برخی کشورها تدوبن شده است .

یکی از مهمترین مباحث بیان شده در این استانداردها ، چگونگی گزارش عملیات شرکتهای فرعی خارج از کشور در صورتهای مالی تلفیقی و تبدیل پول رایج در آن کشورها به پول ملی شرکت اصلی می باشد بنابراین نرخ تبدیل ارز و نوسانات آن عامل مهمی در این فرآیند است

حسابداری بین المللی
حسابداری بین المللی

عوامل تعیین کننده نرخ تبدیل بین پولهای رایج در کشور های مختلف

۱- نرخ های اسمی سود تضمین شده (بهره) در کشورهای مختلف که  خود متاثر از نرخ تورم مورد انتظار است.

۲- نسبت قیمت های نسبی سبد کالا و خدمات در دو کشور معین که از تقسیم قیمت های این کشورها بر یکدیگر بدست می آید.

لازم به ذکر اینکه: ثابت نبودن نرخ تورم و قدرت خرید در کشورهای مختلف موجب نوسان نرخ تبدیل ارز و در نهایت منتج به ایجاد مبالغ معتنابهی سود و زیان ناشی از تسعیر ارز می شود.

رویکردهای تبدیل صورتهای مالی شرکتهای فرعی فعال در کشورهای خارجی

رویکرد اول: کانون توجه پول رایج در کشور متبوع شرکت اصلی است و فرض بر این است که عملیات شرکت فرعی خارجی بر اساس این پول ثبت و گزارش می شود .

به بیان دیگر دارایی ها ، بدهی ها ، درآمد فروش و هزینه ها بر مبنای پول رایج در کشور شرکت اصلی گزارش می گردد.

رویکرد دوم: فرض بر این است که عملیات شرکت فرعی بر مبنای پول رایج در کشور خارجی رخ داده و تاثیری بر پول رایج در کشور متبوع شرکت اصلی نداشته است.

بیشتر بخوانید »»» خدمات حسابداری | خدمات حسابرسی

بنابراین دارایی ها ، بدهی ها ، درآمد فروش و هزینه ها بر اساس پول خارجی اندازه گیری اما از لحاظ مقاصد گزارشگری به پول کشور متبوع شرکت اصلی تبدیل می شود.

نتیجه حاصله از رویکرد دوم : تغییرات نرخ ارز تاثیری بر عملیات یا گردش وجه نقد ندارد مگر اینکه دارایی های خالص شرکت فرعی مورد مبادله قرار گیرد. بنابراین ، مادام که دارایی های خالص مبادله نشده است اثر تغییر نرخ تبدیل ارز در صورت سود و زیان گزارش نمی شود.

استاندارد SAFS8 واستانداردهای ما قبل آن

با رویکرد اول هماهنگ بوده است در این استاندارد بکارگیری روشهای موقتی برای تبدیل صورتهای مالی توصیه شده است.

در روش موقتی،تمامی اقلام ترازنامه که بر مبنای ارزشهای جاری یا آتی گزارش شده اند با استفاده از نرخ جاری تبدیل ارز ، اقلامی که بر مبنای قیمت های گذشته گزارش شده اند با استفاده از نرخ تبدیل در زمان تحصیل آن اقلام تسعیر می شوند.

حسابداری بین المللی
حسابداری بین المللی

 

اقلام صورت سود و زیان نیز بر مبنای نرخ متوسط تبدیل ارز در دوره مورد گزارش تسعیر می گردند. تفاوتهای حاصل از تسعیر بر مبنای نرخ های تبدیل به عنوان سود یا زیان تسعیر ارزی در صورت سود و زیان گزارش می شود.

بیشتر بخوانید »»» شرکت حسابداری ، موسسه حسابداری

استاندارد ۵۲ – رویکرد پول عملیاتی

انتقادهای زیادی بر استاندارد SAFS8  مطرح شد بنابراین استاندارد ۵۲ جایگزینش شد که تفاوت قابل ملاحظه ای با استاندارد قبلی داشت و به جای رویکرد اول از پول عملیاتی استفاده گردید.

پول عملیاتی نیز پول رایج در کشورهای متبوع شرکت فرعی خارجی است که دریافتها و پرداختهای آن بر حسب آن پول انجام می شود.

سود شرکت فرعی که بر حسب پول عملیاتی محاسبه می شود نیز بر مبنای نرخ متوسط تسعیر ارز در طی دوره مالی به پول رایج در کشور متبوع شرکت اصلی تبدیل می شود. در پایان دوره مالی تمامی اقلام ترازنامه شرکت فرعی ، بر مبنای نرخ جاری ارز در آخر دوره تسعیر و بر اساس پول عملیاتی شرکت اصلی بیان می گردد.

هرگونه تعدیل ناشی از نوسان نرخ تسعیر نیز به جای گزارش به عنوان سود و زیان غیر عملیاتی ، به عنوان جزئی جداگانه در حقوق صاحبان سهام منعکس می گردد.

این نحوه عمل ، قبل از انتشار مربوط به سود جامع ، موجب از دست رفتن همبستگی بین صورتهای مالی می گردد.

بیشتر بخوانید »»» گزارش فصلی و ارزش افزوده در حسابداری شرکتی

استاندارد حسابداری شماره ۱۶ ایران– آثار تغییر در نرخ ارز

این استاندارد در مطابقت با استاندارد بین المللی حسابداری شماره ۲۱ باعنوان آثار تغیرات در نرخ ارز  تنظیم شده است . یک واحد تجاری ممکن است معاملاتی به ارز انجام دهد یا دارای عملیات خارجی باشد.

علاوه بر این، یک واحد تجاری ممکن است صورتهای مالی خود را به ارز ارائه کند. هدف این استاندارد، تجویز چگونگی انعکاس معاملات ارزی و عملیات خارجی در صورتهای مالی یک واحد تجاری و همچنین نحوه تسعیر صورتهای مالی به واحد پول گزارشگری است.

موضوعات اصلی استاندارد این است که از چه نرخی برای تسعیر استفاده شود و آثار تغییر در نرخ ارز، چگونه در صورتهای مالی گزارش شود.

حسابداری بین المللی
حسابداری بین المللی

دامنه کاربرد:

۱- حسابداری معاملات و مانده حسابهای ارزی

۲- تسعیر نتایج عملکرد و وضعیت مالی عملیات خارجی که از طریق تلفیق، روش ارزش ویژه ناخالص یا روش ارزش ویژه در صورتهای مالی واحد تجاری منظور می‌شود

۳- تسعیر نتایج عملکرد و وضعیت مالی واحد تجاری به واحد پول گزارشگری موضوعات اصلی در حسابداری معاملات ارزی و عملیات خارجی عبارت از این است که : چه نرخی برای تسعیر به کار گرفته شود و آثار مالی ناشی از تغییر نرخ ارز چگونه در صورتهای مالی شناسایی شود.

در این استاندارد هدف این است که تسعیر معاملات ارزی و عملیات خارجی به نحوی صورت گیرد که نتایج آن عموماً با آثار تغییرات نرخ ارز بر جریانهای وجوه نقد واحد تجاری و ارزش ویژه آن هماهنگی داشته باشد.


بیشتر بخوانید »»» مالیات حقوق

تسعیر اقلام ارزی تعاریف حائز اهیمت است واحد پول عملیاتی

عبارت است از واحد پول محیط اقتصادی اصلی که واحد تجاری در آن فعالیت می‌کند. واحد پول گزارشگری:

عبارت است از واحد پول مورد استفاده در ارائه صورتهای مالی.اقلام پولی : ویژگی اصلی اقلام پولی، حق دریافت (یا تعهد پرداخت) مبلغ ثابت یا قابل تعیینی از وجه نقد می‌باشد.

حسابهای دریافتنی و پرداختنی تجاری و سود سهام پرداختنی، نمونه‌هایی از اقلام پولی است.

مطالبات و بدهیهایی که به صورت غیرنقدی و برمبنای ارزش منصفانه کالا و خدمات درآینده تسویه می‌شود (مانند پیش‌دریافت بابت فروش کالاهایی که قیمت آن در زمان تحویل مشخص می‌شود) نیز جزء اقلام پولی محسوب می‌گردد.

حسابداری بین المللی
حسابداری بین المللی

خلاصه رویکرد مورد نظر این استاندارد: مطابق این استاندارد در تهیه صورتهای مالی، هر واحد تجاری، اعم از واحد تجاری منفرد، واحد تجاری دارای عملیات خارجی (مانند واحد تجاری اصلی) یا یک عملیات خارجی (مانند واحد تجاری فرعی یا شعبه)، واحد پول عملیاتی خود را تعاریف فوق (بندهای ۸- ۱۳) تعیین می‌کند.

واحد تجاری، اقلام ارزی را با استفاده از واحد پول عملیاتی خود تسعیر و اثرات تسعیر را گزارش می‌کند.

بیشتر بخوانید »»» مشاور مالیاتی چیست؟

گزارش معاملات ارزی به واحد پول عملیاتی

معامله ارزی معامله‌ای است که بهای آن بر حسب ارز تعیین می‌شود یا مستلزم تسویه به ارز است. نمونه‌هایی از معاملات ارزی به شرح زیر است:

الف. خرید یا فروش کالاها و خدماتی که بهای آن بر حسب ارز تعیین می‌شود،

ب. دریافت یا پرداخت تسهیلات ارزی،

ج . معاملات مربوط به تحصیل یا فروش داراییها.

روش عمل (ثبت و افشاء)

حسابداری بین المللی
حسابداری بین المللی

۱- در زمان شناخت اولیه :

معامله ارزی در زمان شناخت اولیه باید به واحد پول عملیاتی و بر اساس نرخ ارز در تاریخ معامله ثبت شود.

۲- گزارشگری پس از شناخت اولیه :

در پایان هر دوره گزارشگری:

الف.اقلام پولی ارزی باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود،

ب.اقلام غیر پولی که به بهای تمام شده ارزی اندازه‌گیری شده است باید به نرخ ارز در تاریخ معامله تسعیر شود، و

ج.اقلام غیر پولی که به ارزش منصفانه بر حسب ارز اندازه‌گیری شده است باید به نرخ ارز در تاریخ تعیین ارزش منصفانه تسعیر شود.

۳- شناخت تفاوتهای تسعیر:

الف – تفاوتهای‌ ناشی از تسویه‌ یا تسعیر اقلام‌ پولی‌ ارزی‌ واحد تجاری‌ به‌ نرخهایی‌ متفاوت‌ با نرخهای مورد استفاده در شناخت اولیه‌ این‌ اقلام‌ یا در تسعیر این‌ اقلام‌ در صورتهای‌ مالی‌ دوره‌ قبل‌، باید به عنوان‌ درآمد یا هزینه‌ دوره‌ وقوع‌ شناسایی‌ شود.

ب– تفاوتهای تسعیر بدهیهای ارزی مربوط به داراییهای واجد شرایط، به شرط رعایت معیارهای مربوط به احتساب مخارج مالی در بهای تمام شده داراییها طبق استاندارد حسابداری شماره ۱۳ با عنوان ”مخارج تأمین مالی“، باید به بهای تمام شده آن دارایی منظور شود.

عوامل ایجاد کننده تفاوت ها در حسابداری بین الملل

عوامل کلیدی ایجاد کننده این تفاوتها عبارتند از:

۱ – نوع بازار های مالی: بازار مالی مبتنی بر سرمایه گذاری و دریافت وام

۲ – تقسیم بندی بین بخش خصوصی و ارگان های دولتی در فرایند سیاست گذاری حسابداری و تدوین استانداردهای مربوط و همچنین تشریک مساعی حرفه حسابداری در این فرایند

۳ – سیستم حقوقی هر کشور که گزارشگری مالی بر آن مبتنی است


ادامه ی مقاله را در بخش دوم دنبال نمایید …


دیگر مقالات مفید سایت نوین ارقام:

برای مشاهده سایر مقالات موسسه نوین ارقام ماندگار  اینجا کلیک کنید

اطلاعات تماس :

ایمیلinfo@novinacc.com

تلفن ثابت : ۵۵۴۳۴۱۸۰ – ۵۵۴۳۴۱۶۳

تلفن همراه : ۰۹۱۲۸۴۳۲۷۷۳

آدرس : تهران، نبش اتوبان نواب، خیابان محبوب مجاز شرقی، پلاک 261، طبقه اول، واحد 5

سایر مقالات موسسه نوین ارقام ماندگار تراز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *