مشاوره رایگان: ۸۸۳۱۴۵۳۲/ ۸۸۳۱۴۵۳۲ (۰۲۱)

برچسب: انواع تصمیم گیری

گام مهم فرایند تصمیم گیری در کارها

گام مهم فرایند تصمیم گیری در کارها فرایند تصمیم گیری در میان دو یا چند دوره عملی برای یک وضعیت خاص انتخاب شده است. تصمیم گیری بخشی از زندگی روزمره است. بعضی آن را هنر می دانند، دیگران مهارت دارند. تصمیم گیری ممکن است شخصی یا حرفه ای باشد، اما

ادامه مطلب »

نقش حسابداری مدیریت در تصمیم گیری

نقش حسابداری مدیریت در تصمیم گیری نقش حسابداری مدیریت در تصمیم گیری : در هر شرکت، رشد و سودآوری دو هدف اصلی است. هر نقش در شرکت به تلاش برای دستیابی به این اهداف به نحوی کمک می کند، و برخی نقش ها وظایف تهاجمی بیشتری نسبت به دیگران دارد.

ادامه مطلب »