مشاوره رایگان: ۸۸۳۱۴۵۳۲/ ۸۸۳۱۴۵۳۲ (۰۲۱)

برچسب: عوامل تعیین کننده نرخ تبدیل بین پولهای رایج در کشور های مختلف

مهم ترین رموز حسابداری بین المللی در سال ۲۰۱۹

تعریف حسابداری بین المللی : در مورد حسابداری بین الملل تعاریف متعددی وجود دارد. ویریچ و همکاران شرحی روشن و مفید درباره ی این تعریف ها ارائه کرده اند و در این میان،بر ۳ مفهوم اشاره دارند: ۱ حسابداری برای واحدهای فرعی شرکتها ۲ حسابداری بین المللی تطبیقی ۳ حسابداری

ادامه مطلب »