مشاوره رایگان: ۸۸۳۱۴۵۳۲/ ۸۸۳۱۴۵۳۲ (۰۲۱)

برچسب: مدارک حسابداری مدیریت

حسابداری مدیریت (بخش دوم)

حسابداری مصرف منابع (آرسی‌ای) حسابداری مصرف منابع (آرسی‌ای) به طو ر رسمی به عنوان یک رویکرد حسابداری مدیریت پویا، به‌طورکامل یکپارچه، مبتنی بر اصول، و جامع تعریف می‌شود که مدیران را به اطلاعات پشتیبان تصمیم‌گیری برای بهینه‌سازی سازمانی تجهیز می‌کند. آرسی‌ای به عنوان یک رویکرد حسابداری مدیریت در حدود سال

ادامه مطلب »