مشاوره رایگان: ۸۸۳۱۴۵۳۲/ ۸۸۳۱۴۵۳۲ (۰۲۱)

برچسب: مدرک حسابداری فنی حرفه ای مزایای مدرک acca

حرفه و مدارک حسابداری بین المللی

حرفه و مدارک حسابداری بین المللی دو مدرک حرفه ای برای حسابداران مدیریت وجود دارد. به دست آوردن یکی از این نامگذاری ها ممکن است به شما کمک کند که دستمزد بالاتر را فرمان دهید. اولین گواهینامه مدیریت حسابدار (CMA) است که توسط موسسه حسابداران مدیریت (IMA) ارائه شده است.

ادامه مطلب »