مشاوره رایگان: ۸۸۳۱۴۵۳۲/ ۸۸۳۱۴۵۳۲ (۰۲۱)

برچسب: مراحل برنامه ریزی

10 کلید برای برنامه ریزی بهتر و پیش بینی مدیران اجرایی

10 کلید برای برنامه ریزی بهتر و پیش بینی مدیران اجرایی یک شرکت متکی به چشم انداز مدیرعامل خود جهت حرکت  رقابتی صنعت خود و درک اینکه چگونه نیروهای خارجی می توانند بر پیشرفت شرکت در دستیابی به اهداف خود تأثیر بگذارند، متکی است. فرایندهای بودجه بندی و پیش بینی شیوه

ادامه مطلب »