مشاوره رایگان: ۸۸۳۱۴۵۳۲/ ۸۸۳۱۴۵۳۲ (۰۲۱)

برچسب: مراحل فرایند مدیریت بحران

بهترین روش برای رسیدگی به بحران جریان نقدی

بهترین روش برای رسیدگی به بحران جریان نقدی بسیاری از شرکت های کوچک، میان تعهدات و حساب های قابل پرداخت، این یک چالش ثابت است که فاکتورهای مشتری را به زودی پرداخت کند، در حالی که پرداخت کنندگان تامین کنندگان و سایر هزینه ها در آخرین لحظهممکن است. هنگامی که

ادامه مطلب »