مشاوره رایگان: ۸۸۳۱۴۵۳۲/ ۸۸۳۱۴۵۳۲ (۰۲۱)

برچسب: مقاله حسابداری مالی

حسابداری مالی چیست؟

حسابداری مالی چیست؟ حسابداری مالی چیست : فرایند تهیه صورتهای مالی است که شرکت ها برای نشان دادن عملکرد مالی و موقعیت خود به افراد خارج از شرکت، از جمله سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، تامین کنندگان و مشتریان، استفاده می کنند.این یکی از مهمترین تفاوت های حسابداری مدیریتی است که در

ادامه مطلب »