مشاوره رایگان: ۸۸۳۱۴۵۳۲/ ۸۸۳۱۴۵۳۲ (۰۲۱)

برچسب: میزان افزایش حقوق کارگران در سال 97

افزایش دستمزدها کارگران -حقوق کارگران

افزایش دستمزدها کارگران -حقوق کارگران درخواست نمایندگان کارگری برای بازنگردی در دستمزد سال 97 با توجه به مشکلات وراثتی کارگران در جلسه شورای عالی کار بررسی شد اما بی نتیجه مانده است. به گزارش مشرق، جلسه 277 نشست شورای عالی کار با حضور نمایندگان و کارفرمایان و با موضوع آثار

ادامه مطلب »