مشاوره رایگان : ۸۸۳۰۷۶۳۹ /۸۸۸۶۰۳۲۱ / ۸۸۳۱۴۵۳۲ (۰۲۱)

برچسب: نحوه تهیه صورتهای مالی در اکسل

تهیه صورت های مالی در حسابداری

تهیه صورت های مالی در حسابداری اطلاعاتی از مجله حسابداری شما و سرفصل کلی شما در تهیه صورتهای مالی کسب و کار شما استفاده می شود: بیانیه سود، بیانیه ای از درآمد حفظ شده، ترازنامه و گزارش جریان نقدی. اطلاعاتی از بیانیه قبلی برای توسعه بعدی استفاده می شود. 1

ادامه مطلب »