مشاوره رایگان : ۸۸۳۰۷۶۳۹ /۸۸۸۶۰۳۲۱ / ۸۸۳۱۴۵۳۲ (۰۲۱)

برچسب: چالش‌های پیش‌رو پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی حسابداری

چالش‌های پیش‌رو پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی حسابداری

چالش‌های پیش‌رو پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی حسابداری در ایران نیز همسو با سایر کشورها و برای برقراری تعاملات بین‌المللی تجاری و مالی، نیاز به بستر مناسب است که این مهم با پیاده‌سازی و بکارگیری استانداردهای بین‌المللی حسابداری بخصوص در صنعت بانکی در حال فراگیر شدن است. در این ارتباط بانک مرکزی

ادامه مطلب »