مشاوره رایگان: ۸۸۳۱۴۵۳۲/ ۸۸۳۱۴۵۳۲ (۰۲۱)

برچسب: کنترل سامانه اطلاعاتی

امنیت سامانه اطلاعاتی حسابداری

امنیت سامانه اطلاعاتی حسابداری به معنای حفاظت سامانه‌ اطلاعاتی حسابداری در برابر دسترسی افراد غیرمجاز به اطلاعات – انبارش‌شده، در حال پردازش، یا گزارش‌شده ، و خدمات است. اهمیت امروزه یکی از شاخه‌های تخصصی حسابداری، طراحی سامانه اطلاعاتی حسابداری است. مدیران برای تصمیم‌گیری راهبردی نیازمند اطلاعاتی هستند که عموماً به‌وسیله سامانه اطلاعاتی حسابداری فراهم

ادامه مطلب »