مشاوره رایگان: ۸۸۳۱۴۵۳۲/ ۸۸۳۱۴۵۳۲ (۰۲۱)

تعهد نامه مجموعه

موضوع فعالیت موسسه نوین ارقام ماندگار تراز انجام کلیه خـدمات مالی و حسابداری، مشاوره مـالی، مشاوره بیمه و مشاوره مالیاتی از قبیل تحریر دفاتر قانونی، تنظیم اظهارنامه مالیات عملکرد و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، صورت معاملات فصلی، تهیه لوایح و دفاعیه‌های مالیاتی و … می باشد.
هدف و آرمان این موسسه در درجه اول ارتقاء سطح كيفی اطلاعات مالی و كمك به ايجاد انضباط مالی و نظارت مالی بر واحدهاي توليدی، بازرگانی، خدماتی و تعاونی می باشد.
از این جهت کارشناسان این موسسه همواره درحال ارتقا سطح دانش خود می باشند تا بدین وسیله کارایی بیشتری در عملکرد خود داشته باشند.

موسسه نوین ارقام ماندگار تراز سعی بر این دارد تا به تعهدات ذیل، جامه عمل بپوشاند:
• برآورده کردن نیاز کارفرما
• رعایت اصل صداقت
• مشتری مداری
• راز داری حرفه ای
• امانت داری
• دانش حرفه ای
• نوآوری در ارائه خدمت