مشاوره رایگان: ۸۸۳۱۴۵۳۲/ ۸۸۳۱۴۵۳۲ (۰۲۱)

معرفی موسسه نوین ارقام

موضوع فعالیت موسسه نوین ارقام ماندگار تراز انجام کلیه خـدمات مالی و حسابداری، مشاوره مـالی، مشاوره بیمه و مشاوره مالیاتی از قبیل تحریر دفاتر قانونی، تنظیم اظهارنامه مالیات عملکرد و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، صورت معاملات فصلی، تهیه لوایح و دفاعیه‌های مالیاتی و … می باشد.

فرم درخواست مشاوره رایگان

خدماتی که در نوین ارقام ارائه میشود:

اخذ کد اقتصادی

گواهی ارزش افزوده

مشاوره مالیاتی

تحریر دفاتر

اعزام حسابدار

گزارش های مالی و حسابداری

تنظیم اظهارنامه عملکرد

چرا نوین ارقام

ضمانت و تعهد به کارفرما دربرابر برگه قطعی

          به روز بودن دانش در حوزه قوانین و مقررات

                    دفاعیه حرفه ای در پروژه های مالیاتی (دادرسی، رسیدگی، جاری)

                                تعهد و پاسخگویی در کنار تخصص محور بودن

                                             جلوگیری از جریمه های سنگین مالیاتی

                                                         انجام هرچه بهتر و دقیق تر امور مالیاتی و امکان کم کردن میزان مالیات

                                                                     برنامه ریزی مناسب الگوهای مالی، مالیاتی و پیاده سازی آن در مجموعه شما

  1. ضمانت و تعهد به کارفرما دربرابر برگه قطعی
  2. به روز بودن دانش در حوزه قوانین و مقررات
  3. دفاعیه حرفه ای در پروژه های مالیاتی (دادرسی، رسیدگی، جاری)
  4. تعهد و پاسخگویی در کنار تخصص محور بودن
  5. جلوگیری از جریمه های سنگین مالیاتی
  6. انجام هرچه بهتر و دقیق تر امور مالیاتی و امکان کم کردن میزان مالیات
  7. برنامه ریزی مناسب الگوهای مالی، مالیاتی و پیاده سازی آن در مجموعه شما

مشتریان ما