مشاوره رایگان: ۸۸۳۱۴۵۳۲/ ۸۸۳۱۴۵۳۲ (۰۲۱)

برچسب: ارزش و اعتبار دهی

ارائه خدمات حسابرسی در شرکت حسابداری محاسبان تلاشگر خبره

ارائه خدمات حسابرسی در شرکت حسابداری محاسبان تلاشگر خبره خدمات حسابرسی فرایندی است که کلیه عملیات های مالی و اسناد مربوط به آنها مورد بازبینی و بررسی و رسیدگی قرار می گیرد تا هر گونه مغایرت و خلا ناشی از نقص مدارک و عملکرد مشخص شده و تدبیری برای آن

ادامه مطلب »