مشاوره رایگان: ۸۸۳۱۴۵۳۲/ ۸۸۳۱۴۵۳۲ (۰۲۱)

برچسب: اساسنامه موسسه غیرتجاری

ثبت موسسه غیرتجاری

موسسه غیرتجاری، که به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی نیز شناخته می‌شود، نوعی سازمان است که به جای کسب سود، به نفع عموم یا یک هدف خاص عمل می‌کند. این مؤسسه‌ها معمولاً با مأموریتی هدایت می‌شوند تا تأثیر مثبتی بر جامعه بگذارند و به مسائل مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی یا زیست

ادامه مطلب »