مشاوره رایگان: ۸۸۳۱۴۵۳۲/ ۸۸۳۱۴۵۳۲ (۰۲۱)

برچسب: انواع شرکت تضامنی

ثبت انواع شرکت تضامنی

اجتماع دو یا چند از افراد حقیقی یا حقوقی جهت انجام عملیات برای رسیدن به هدفی مشترک را شرکت می نامیم و زمانی که این افراد بصورت صحیح و قانونی مشارکت کنند به اهداف خود خواهند رسید. دارایی و اموال شرکت به مجموع آورده های شرکا می گویند که این

ادامه مطلب »