مشاوره رایگان: ۸۸۳۱۴۵۳۲/ ۸۸۳۱۴۵۳۲ (۰۲۱)

برچسب: بهترین روش برای رسیدگی به بحران جریان نقدی

بهترین روش برای رسیدگی به بحران جریان نقدی

بهترین روش برای رسیدگی به بحران جریان نقدی بسیاری از شرکت های کوچک، میان تعهدات و حساب های قابل پرداخت، این یک چالش ثابت است که فاکتورهای مشتری را به زودی پرداخت کند، در حالی که پرداخت کنندگان تامین کنندگان و سایر هزینه ها در آخرین لحظهممکن است. هنگامی که

ادامه مطلب »