مشاوره رایگان: ۸۸۳۱۴۵۳۲/ ۸۸۳۱۴۵۳۲ (۰۲۱)

برچسب: بهزیستی

مصوبه مالیاتی حمایت از آسیب دیدگان حوادث غیرمترقبه

مصوبه جدید هیات وزیران درباره حمایت مالیاتی از آسیب دیدگان حوادث غیرمترقبه به وزارتخانه های مربوطه ابلاغ شد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور مصوبه جدید هیات وزیران درباره حمایت مالیاتی از آسیب دیدگان حوادث غیرمترقبه را ابلاغ کرد. هیات وزیران در جلسه 1397.02.16 به پیشنهاد شماره 257929/56 مورخ 1396.11.21

ادامه مطلب »