مشاوره رایگان: ۸۸۳۱۴۵۳۲/ ۸۸۳۱۴۵۳۲ (۰۲۱)

برچسب: تغییرات طرح مالیاتی

تغییرات طرح مالیاتی

تغییرات طرح مالیاتی  به دلیل تغییرات مالیاتی، کارفرمایان باید مبلغ دیگری از مالیات خود را از دستمزد کارکنان خود محروم کنند. IRS در اواسط ماه ژانویه دستورالعمل های بازپرداخت جدید خود را منتشر کرد و کارگران از 15 فوریه 2018 تغییراتی را در پرداخت های خود مشاهده کردند. زمینه فعالیت موضوع

ادامه مطلب »