مشاوره رایگان: ۸۸۳۱۴۵۳۲/ ۸۸۳۱۴۵۳۲ (۰۲۱)

برچسب: تفاوت دارایی جاری و غیرجاری

دارای های جاری چیست؟

دارای های جاری چیست؟ موجودی نقد وسایر اقلام دارایی ها هستند که انتظار می رود طی چرخه عملیاتی معمول واحد تجاری یا ظروف یک ساله از تاریخ تراز نامه (هرکدام طولانی تر است)به وجه نقد تبدیل مصرف یافروخته شوند ویا به دارای دیگری بااین شرایط تبدیل شوند. زمینه فعالیت موضوع فعالیت

ادامه مطلب »