مشاوره رایگان: ۸۸۳۱۴۵۳۲/ ۸۸۳۱۴۵۳۲ (۰۲۱)

برچسب: حسابداری سرمایه فکری+pdf

سرمایه فکری و رویه های حسابداری مدیریت

سرمایه فکری و رویه های حسابداری مدیریت کنفرانس بین المللی حسابداری و کسب و کار  هدف از این مقاله ارائه یک چارچوب برای بررسی ارتباط بین سطح سرمایه فکری (IC) و رویه های حسابداری مدیریت (MAP) در شرکت های ثبت شده در شرکت های دولتی ایرانی است. به طور خاص،

ادامه مطلب »