مشاوره رایگان: ۸۸۳۱۴۵۳۲/ ۸۸۳۱۴۵۳۲ (۰۲۱)

برچسب: سرمایه ثابت و سرمایه در گردش

سرمايه در گردش چیست؟

سرمايه در گردش چیست؟ کسب و کارها بر سرمايه گذاری می کنند و سرمايه سرمايه شرکت شما مبلغی است که شما برای انجام عمليات خود در دسترس قرار می دهيد. اگرچه مقدار سرمایه کارآمدی که در دسترس شما دارد، لزوما اندازه گیری دقیق سلامت مالی شرکت شما نیست، این شماره

ادامه مطلب »