مشاوره رایگان: ۸۸۳۱۴۵۳۲/ ۸۸۳۱۴۵۳۲ (۰۲۱)

برچسب: مراحل ثبت شرکت ضایعاتی

ثبت شرکت ضایعاتی

ثبت شرکت ضایعاتی به معنای ثبت یک شرکت که فعالیت اصلی آن جمع آوری، بازیافت و مدیریت ضایعات است می باشد. این نوع شرکت ها به منظور حفظ محیط زیست و استفاده بهینه از منابع طبیعی تشکیل می شوند. در ایران، ثبت شرکت ضایعاتی بر اساس قوانین و مقررات دستگاه

ادامه مطلب »