مشاوره رایگان: ۸۸۳۱۴۵۳۲/ ۸۸۳۱۴۵۳۲ (۰۲۱)

برچسب: مقاله حسابداری مدیریت

9 اهداف مهم مدیریت حسابداری

9 اهداف مهم مدیریت حسابداری نکات زیر برجسته ترين اهداف حسابداری مديريت را برجسته می کند. اهداف عبارتند از: 1. کمک در برنامه ریزی و شکل گیری سیاست های آینده 2. کمک در تفسیر اطلاعات مالی 3. کمک در کنترل عملکرد 4. کمک در سازماندهی 5. کمک می کند تا

ادامه مطلب »