مشاوره رایگان: ۸۸۳۱۴۵۳۲/ ۸۸۳۱۴۵۳۲ (۰۲۱)

برچسب: منظور از سهام چیست

سهام چیست؟

سهام چیست؟ قبل از اینکه متوجه شوید سهام چیست، باید بدانید که یک شرکت چیست. یک شرکت قانونی است که از انجمن افرادی که کسب و کار دارند تشکیل شده است. از آنجا که این شرکت دارای هویت قانونی خود است، می تواند به نام خود به کسب و کار

ادامه مطلب »