مشاوره رایگان : ۸۸۳۰۷۶۳۹ /۸۸۸۶۰۳۲۱ / ۸۸۳۱۴۵۳۲ (۰۲۱)

برچسب: نحوه اندازه گیری اجتناب مالیاتی

دید و درک بهتری از مبانی مالیاتی

دید و درک بهتری از مبانی مالیاتی اهمیت مبانی بهتر است فهمیده شود زمانی که وقت آن رسیده است که سالانه بررسی داشته باشیم. اساس آن در دارایی های سرمایه تاثیر می گذارد که چه مقدار مالیات او باید بدهد. مبنای اصطالحی است که قانون مالیات برای اشاره به مقدار

ادامه مطلب »