مشاوره رایگان: ۸۸۳۱۴۵۳۲/ ۸۸۳۱۴۵۳۲ (۰۲۱)

برچسب: نحوه محاسبه nav شرکتهای سرمایه گذاری

دارایی های فعلی چه هستند؟

دارایی های فعلی چه هستند؟ دارایی های کنونی یک مورد ترازنامه ای است که نشان دهنده ارزش تمام دارایی هایی است که می توانند به طور منطقی انتظار داشته باشند ظرف یک سال به پول نقد تبدیل شوند. دارایی های کنونی شامل نقدی و معادل نقدی، حساب های دریافتنی، موجودی،

ادامه مطلب »