مشاوره رایگان: ۸۸۳۱۴۵۳۲/ ۸۸۳۱۴۵۳۲ (۰۲۱)

برچسب: نرخ رشد اقتصادی ایران

رشد اقتصاد ایران سال 97 و 98 ؟

رشد اقتصاد ایران سال 97 و 98 ؟ در جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی شده است در سال 1397 رشد اقتصادی ایران با در نظر گرفتن سناریوی اول 0.5- و سناریوی دوم 2.8- درصد باشد. مرکز پژوهش های مجلس در تحلیلی از بخش حقیقی اقتصاد ایران، به بررسیرشد اقتصادی در سال

ادامه مطلب »