مشاوره رایگان : ۸۸۳۰۷۶۳۹ /۸۸۸۶۰۳۲۱ / ۸۸۳۱۴۵۳۲ (۰۲۱)

برچسب: نمونه گزارش حسابرسی مشروط

4 نوع گزارش حسابرسی چیست؟

4 نوع گزارش حسابرسی چیست؟ گزارش حسابرسی یک ارزیابی وضعیت مالی کامل کسب و کار کوچک است. این مستندات توسط یک متخصص حسابداری مستقل تأمین می شود و این سند شامل دارایی ها و بدهی های شرکت می شود و ارزیابی تحصیلی حسابرسی از وضعیت مالی و آینده شرکت را

ادامه مطلب »