مشاوره رایگان : ۸۸۳۰۷۶۳۹ /۸۸۸۶۰۳۲۱ / ۸۸۳۱۴۵۳۲ (۰۲۱)

برچسب: نکات ایجاد فرصت های کارآفرینی و استفاده از آن ها

مهم ترین نکات ایجاد فرصت های کارآفرینی و استفاده از آن ها در سال 2018

فرصت کارآفرینی به شرایط مطلوب که نیاز به یک محصول جدید، خدمت جدید یا هر نوع ارزش جدید برآورده نشده‌ای را در میان مشتریان ایجاد کند، گفته می‌شود. فرصت‌های کارآفرینی معمولاً راهکاری برای حل یک مشکل ارائه می‌کنند و برای بخشی از بازار دارای ارزش است و همان بخش برای به ثمر

ادامه مطلب »