مشاوره رایگان: ۸۸۳۱۴۵۳۲/ ۸۸۳۱۴۵۳۲ (۰۲۱)

برچسب: کارفرما

مسیحی: ارزش افزوده را با مالیات بر مصرف جایگزین نخواهیم کرد

معاون مالیات بر ارزش افزوده گفت:‌ برنامه‌ای برای جایگزین کردن مالیات ارزش افزوده با مالیات بر مصرف نداریم. محمد مسیحی با اشاره به مباحث مطرح شده از سوی برخی نمایندگان مبنی بر اینکه از سال ۱۴۰۰ مالیات مصرف جایگزین مالیات ارزش افزوده می‌شود، اظهار داشت:‌ این موضوع از سوی یک

ادامه مطلب »