مشاوره رایگان : ۸۸۳۰۷۶۳۹ /۸۸۸۶۰۳۲۱ / ۸۸۳۱۴۵۳۲ (۰۲۱)

برچسب: کارمزد ضمانت نامه بانکی

ضمانت نامه بانکی

ضمانت نامه بانکی تضمین بانکی یک نوع تضمین از موسسه وام است. تضمین بانک به معنای یک موسسه وام دهنده تضمین می کند که بدهی های یک بدهکار برآورده شود. به عبارت دیگر، اگر بدهکار نتواند بدهی را حل کند، بانک آن را پوشش می دهد. تضمین بانکی مشتری یا

ادامه مطلب »