مشاوره رایگان: ۸۸۳۱۴۵۳۲/ ۸۸۳۱۴۵۳۲ (۰۲۱)

برچسب: ۵ پایه عمده مالیاتی

بررسی سیستم مالیاتی ایران

نقش موافق چرخه‌ای مالیات در یک اقتصاد متعارف مالیات در کنار مخارج جاری و عمرانی دولت دو ابزار مهم سیاست‌های مالی هستند که از آنها به منظور سیاست‌های ضدچرخه‌ای استفاده می‌شود. به عبارت دیگر، در دوره‌های رکودی که اقتصاد نیاز به تحریک تقاضا و متعاقبا تولید دارد، سیاست کاهش مالیات‌ها

ادامه مطلب »