مشاوره رایگان: ۸۸۳۱۴۵۳۲/ ۸۸۳۱۴۵۳۲ (۰۲۱)

برچسب: آموزش کاربرد اکسسدر حسابداری

کاربرد مایکروسافت اکسس در حسابداری

کاربرد مایکروسافت اکسس در حسابداری مایکروسافت اکسس به عنوان یک برنامه پایگاه داده، تعدادی از برنامه های کاربردی در دنیای کسب و کار دارد. مدیران می توانند از Access برای ایجاد یک پایگاه داده از کارکنان استفاده کنند، به این ترتیب آنها می توانند اطلاعات حقوق و دستمزد، اطلاعات دموگرافیک

ادامه مطلب »