مشاوره رایگان: ۸۸۳۱۴۵۳۲/ ۸۸۳۱۴۵۳۲ (۰۲۱)

برچسب: استفاده از ردیابی زمان برای کارمندان مشمول مالیات

استفاده از ردیابی زمان برای کارمندان مشمول مالیات

 کارمندان مشمول مالیات پرسیدن کارکنان برای گزارش اینکه چقدر زمان صرف آنها برای هر پروژه می تواند به طور قابل توجهی افزایش بهره وری را داشته باشد و همچنین تعدادی دیگر عوارض جانبی مفید نیز داشته باشد. با وجود مزایا، یکی از ناقل ترین چالش های این است که کارکنان

ادامه مطلب »