مشاوره رایگان: ۸۸۳۱۴۵۳۲/ ۸۸۳۱۴۵۳۲ (۰۲۱)

برچسب: تغییر مدیرعامل

نحوه تغییر مدیر عامل شرکت سهامی خاص

یکی از اختیارات هیئت مدیره شرکت های سهامی خاص انتصاب و یا تغییر مدیر عامل شرکت سهامی خاص است. در صورت نیاز، اعضای هیئت مدیره یک شرکت می توانند برای تغییر مدیرعامل اقدام کنند. مدیر عامل می تواند از بین اعضای هیئت مدیره، سهامداران شرکت و حتی فردی خارج از

ادامه مطلب »