مشاوره رایگان: ۸۸۳۱۴۵۳۲/ ۸۸۳۱۴۵۳۲ (۰۲۱)

برچسب: ثبت شرکت مراقبتی

ثبت شرکت امور محافظتی، مراقبتی و انتظامی

یکی از مؤسسات مهم در کشور، شرکت محافظتی، مراقبتی و انتظامی فعالیت هایی که در زمینه امور انتظامی شهر می باشد. حساسیت موضوع ثبت این شرکت مؤسساتی یا شرکت امور حفاظتی، مراقبتی و انتظامی باعث شده است که انجام آن تنها در صورت کسب مجوز از نهادهای مربوطه قابل امکان

ادامه مطلب »