مشاوره رایگان: ۸۸۳۱۴۵۳۲/ ۸۸۳۱۴۵۳۲ (۰۲۱)

برچسب: ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم

پیامدهای مالیات سرمایه گذاری

پیامدهای مالیات سرمایه گذاری هر حساب سرمایه گذاری که شما دارید با پیامدهای مالیاتی همراه است. بعضی از این پیامدها هزینه هایی هستند که شما به آنها تحمیل می کنید، مانند مالیات بر درآمد سرمایه، در حالی که دیگران هزینه های واقعی خود را از دست می دهند، مانند کمک

ادامه مطلب »