مشاوره رایگان: ۸۸۳۱۴۵۳۲/ ۸۸۳۱۴۵۳۲ (۰۲۱)

برچسب: مالیات شرکت ها

انواع خدمات مالیاتی برای شرکت ها

مالیات یک عضو جدا نشدنی از دفاتر مالی است و پس از پایان محاسبه صورت های مالی بایستی به خوبی محاسبه و در دفاتر دیگر منظور گردد. در کشورهای متکی به اقتصاد آزاد، مالیات به عنوان مهمترین درآمد دولت به حساب می آید. منظور از اعمال مالیات توزیع برابر و

ادامه مطلب »