مشاوره رایگان: ۸۸۳۱۴۵۳۲/ ۸۸۳۱۴۵۳۲ (۰۲۱)

برچسب: مقالات برون سپاری

نگرانی های امنیتی در برون سپاری اطلاعات حسابداری

نگرانی های امنیتی در برون سپاری اطلاعات حسابداری امنیت داده ها یک نگرانی از نظر ذهن برای کسب و کارهای برون سپاری خدمات حسابداری است. نقض های داده ها همچنان در سرعت های ناخوشایند، اهداف با ارزش بالا و همچنین کسب و کارهای کوچک و متوسط ادامه می یابد. این

ادامه مطلب »