مشاوره رایگان: ۸۸۳۱۴۵۳۲/ ۸۸۳۱۴۵۳۲ (۰۲۱)

برچسب: کسب و کار تجاری

حسابداری کسب و کار چیست؟

حسابداری کسب و کار چیست؟ حسابداری کسب و کار شامل سه فعالیت اساسی است: شناسایی، ضبط و ارتباط رویدادهای اقتصادی یک شرکت. حسابداران رویدادهای اقتصادی مانند معاملات و سرمایه گذاری را شناسایی می کنند. حسابداران از روش های حسابداری استفاده می کنند تا رویدادهای اقتصادیرا به طور سیستماتیک ثبت کنند.

ادامه مطلب »