مشاوره رایگان : ۸۸۳۰۷۶۳۹ /۸۸۸۶۰۳۲۱ / ۸۸۳۱۴۵۳۲ (۰۲۱)

دسته بندی :

ورود و خروج اعضای شرکت

ورود و خروج اعضای شرکت

هر شرکت در طول دوران فعالیت خود با تغییراتی رو به رو خواهد شد. ورود و خروج اعضای شرکت یکی از این تغییراتی است که می تواند اتفاق بیافتد. این که چرا ورود و خروج اعضای شرکت اتفاق می افتد می تواند دلایل متفاوتی داشته باشد. مثلا ممکن است شریک جدید به جای نفر قبلی اضافه شود یا این که یک یا چند نفر از شرکا قرار باشد با افرادی دیگر جایگزین شوند. یکی دیگر از احتمالات هم این است که فرد یا افرادی از همکاری با شرکت انصراف بدهند.

بدون توجه به این که شرکت از چه نوع قالبی هست، ممکن است به هر دلیلی برخی از افراد نخواهند با شرکت ادامه همکاری داشته باشند. خروج از شرکت در نهایت منجر به کاهش سرمایه می شود. هنگام خروج هر شخص از شرکت باید رضایت کتبی وی را داشته باشید وگرنه دیگران حق گرفتن چنین تصمیمی را برای او ندارند.

ورود شریک جدید به شرکت

برای ورود و خروج اعضای شرکت باید صورتجلسه مربوطه تهیه شود. ورود شریک می تواند به دو روش انجام گیرد.

 • ورود شریک می تواند با افزیش سرمایه شرکت همراه باشد.
 • برای این کار می توان سهام مابقی سهامداران را واگذار کرد.

همچنین هنگامی که شریک جدید به شرکت وارد می شود باید یک مبادله سرمایه ای بین شرکا انجام گردد. این مبادله می تواند دو حالت داشته باشد:

مبادله می تواند بین اشخاص حقیقی باشد یعنی می تواند میان شریک جدید با شرکای قدیمی انجام گردد.

در حالت بعدی این کار میان شخص حقیقی و شخص حقوقی انجام می شود یعنی فرد وارد شده به شرکت با خود شرکت مبادله می کند. این کار باعث افزایش سرمایه شده و همچنان خودش به 4 حالت مختلف انجام می شود:

 • شریک جدید وارد می شود و مبلغی را به عنوان سرمایه خودش پرداخت می کند.
 • شریک جدید وارد می شود و مبلغی بیش از حد لازم پرداخت می کند.
 • شریک مبلغی کمتر از آن چه لازم است می پردازد.
 • شریک به شرکت وارد می شود در حالی که بر میزان دارایی ها و بدهی های شرکت تجدید نظر اعمال می شود.

خروج شریک از شرکت

بر اساس ماده قانونی مربوطه در شرکت های تضامنی هیچ کدام از شرکا نمی تواند بدون رضایت بقیه شرکا سهم خود را به فرد دیگری واگذار نموده و قصد خروج از شرکت کند. برای انجام این کار باید همه شرکا رضایت کتبی شان را اعلام کنند.

در شرکت های تضامنی خروج شریک را نمی توان یک موضوع ساده و معمولی دانست. شخصیت هر شریک در این شرکت ها مهم و اثرگذار است و هر فردی را نمی توان به جای دیگری جایگزین کرد. وقتی شریک از این شرکت ها خارج می شود بر فعالیت شرکت اثرگذار خواهد بود.

نوع مبادله سرمایه هنگام خروج شریک

هنگامی که شریکی از شرکت خارج می شود هم مبادله سرمایه اتفاق می افتد. این مبادله می تواند اشکال مختلفی داشته باشد.

 • شریک خروجی می تواند با دیگر شرکا و یا شرکای جدید مبادله کند به این شکل که سرمایه را به آنها واگذار کند. در این مبادله در واقع ارزش ریالی درمیان نیست و رویدادها با توجه به ارزش دفتری سرمایه ثبت خواهد شد.
 • در حالت بعدی سهم شریکی که خارج شده است از دارایی های شرکت پرداخت می شود. این مبادله در واقع میان اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می شود. در این روش هم ارزش ریالی ملاک است و هم ارزش دفتری.

در این حالت خروج شریک می تواند با پرداخت مبلغی معادل سرمایه او، کمتر از آن، بیشتر از آن و یا با تجدید ارزیابی در دارایی ها و بدهی های شرکت همراه باشد.

مدارک لازم برای ورود و خروج شرکاء

 • مدارک شناسایی تمامی اعضای شرکت لازم است.
 • سربرگ شرکت لازم است.
 • همه شرکا باید در جلسه حضور داشته باشند.
 • نیاز به مهر مخصوص شرکت دارید.
 • مدارک شناسایی خود شرکت هم لازم است.

ورود و خروج شریک در شرکت مسئولیت محدود

در این شرکت ها بدون توجه به این که ورود  خروج اعضاء با چه روشی انجام می شود باید مجمع عمومی عادی فوق العاده تشکیل شود. نیاز است در این مجمع اکثر شرکا حضور داشته باشند.

پس از این که صورتجلسه تشکیل می شود همه آن را امضاء زده و سپس به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده می شود. در نهایت این صورتجلسه ثبت شده و آگهی های لازم منتشر می شود. در شرکت مسئولیت محدود ورود و خروج اعضای شرکت را می توان به دو صورت داشت.

ورود و خروج همراه با نقل و انتقال سهم الشرکه

 • صورتجلسه تنظیم می شود.
 • اخذ صلح نامه از طریق دفترخانه اسناد رسمی انجام می شود.
 • پس از این که مراحل فوق را انجام دادید، باید استعلام های لازم انجام شود.
 • صورتجلسه شما در اداره ثبت شرکت ها به ثبت می رسد.

ورود و خروج همراه با افزایش یا کاهش سرمایه

 • در اینجا زمانی ورود و خروج اعضای شرکت را داریم که سرمایه به شرکت وارد شده و یا از آن خارج شده باشد.
 • شریک جدید در این حالت جزء شرکای صورتجلسه افزایش سرمایه در نظر گرفته می شود.
 • برای خروج شریک در صورتجلسه کاهش سرمایه اقدام می شود.
 • نیازی به استعلام و یا مراجعه به دارایی ندارید.

ورود و خروج هیات مدیره در این شرکت

اساسنامه این نوع شرکت می گوید که مدیرعامل و نیز اعضای هیات مدیره این نوع از شرکت می تواند خارج از شرکا تعیین شود. تعیین سمت در این قالب ثبتی نسبت به سهامی خاص راحت تر است. برای این که نسبت به انتصاب مدیرعامل و اعضای جدید هیات مدیره اقدام کنید باید یک صورتجلسه تهیه شود.

در موسسات تجاری ورود و خروج شریک چگونه انجام می شود؟

در موسسات تجاری ورود و خروج شریک چگونه انجام می شود؟

در این شرکت ها ورود و خروج اعضای شرکت شرایطی دقیقا مشابه همان موارد شرکت مسئولیت محدود دارد.

ورود و خروج شریک در شرکت سهامی خاص

 • شریک در این شرکت ها وقتی می تواند وارد شود که همراه با افزایش سرمایه باشد.
 • چیزی به عنوان خروج شریک و کاهش سرمایه در این نوع شرکت نداریم.
 • فقط یک راه برای ورود و خروج سهامداران وجود دارد و آن هم انتقال سهام می باشد.

ورود و خروج هیات مدیره در این شرکت

بر اساس آن چه ماده 33 در مورد شرکت های سهامی خاص می گوید، اعضای هیات مدیره باید حتما دارای یک سهم از سهام شرکت باشند. در این شرکت فقط مدیرعامل می تواند خارج از سهامداران باشد.

نکاتی که باید بدانید

 • همه صورتجلسات مربوطه را باید روی سربرگ شرکت تهیه کرده و به امضای همه افراد ذی سمت برسانید.
 • افرادی که از شرکت خارج می شوند و سهم الشرکه خود را دریافت می کنند باید صورتجلسه را امضاء کنند. این افراد باید در زمان مشخص شده به اداره ثبت شرکت ها بروند در حالی که مدارک شناسایی شان را به همراه دارند. دفاتر ثبت باید توسط او امضاء شود.
 • اگر جلسه با حضور اکثریت تشکیل شده است، اصول دعوت باید رعایت شود.
 • اگر فردی صورتجلسه را به صورت وکالتا امضاء می کند باید وکالتنامه قانونی داشته باشد. نیاز به ارائه رونوشت برابر با اصل وکالتنامه می باشد.
 • اگر شرکا بیش از 12 نفر هستند باید هیات نظار تشکیل شود. این هیات باید از 3 نفر تشکیل شده باشد. ابتدای صورتجلسه نام این اعضاء نوشته شده و تمام صفحات آن را هم باید امضاء کنند.
 • همه شرکا باید همه صفحات صورتجلسه را امضاء کنند.
 • صورتجلسه باید در سه نسخه تهیه شده و توسط تمامی شرکا امضاء شود. وقتی پذیرش نهایی در سامانه انجام شود حداکثر تا 3 روز فرصت دارید که آن را از طریق اداره پست به اداره ثبت شرکت ها بفرستید. لازم است بارکد پستی مربوطه را در سیستم اداره درج کنید.
 • پذیرش صورتجلسه مربوطه از طریق سامانه اداره ثبت شرکت ها به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir انجام می شود.

نقل و انتقال سهام شرکت

 • برای این که نقل و انتقال سهام را در شرکت سهامی خاص انجام بدهید ابتدا باید صورتجلسه لازم را تنظیم کنید. پس از آن باید مفاصا حساب را دریافت نمایید.
 • برای این که مفاصا حساب بگیرید لازم است که خریدار و فروشنده هر دو به حوزه مالیاتی مربوطه رفته و مالیات مربوطه را پرداخت کنند. این مالیات برابر با 4 درصد از میزان سهامی است که در حال انتقال می باشد.
 • وقتی مفاصا حساب دارایی را دریافت کردید می توانید صورتجلسه لازم را در سامانه اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسانید.

دقت کنید که در همه شرکت ها لازم است فردی که به عنوان عضو جدید وارد می شود، سمت مشخصی در شرکت داشته باشد. شما باید صورتجلسه تعیین سمت را هم ارائه دهید.

سایر مقالات موسسه نوین ارقام ماندگار تراز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *